6. Volem exercir el nostre dret d’estudiar en català

Cada curs que passa, i més a partir de la implantació del Pla Bolonya, es fa més difícil poder rebre les classes en català. Enlloc de millorar, cada cop ens trobem més sovint en què, dels 4 grups diferents d’una mateixa assignatura CAP d’ells és en llengua catalana. Situació que es repeteix en treballs i documents penjats al campus o al servei de reprografia, que majoritàriament són en castellà. Volem:

  • Rebre l’ensenyament de tots els graus en català.
  • Més oferta de postgraus i màsters oficials en català.
  • Que el professorat que s’incorpori conegui la llengua catalana.
  • Que s’anunciï i es respecti la llengua de la docència.
  • Poder fer els exàmens, les pràctiques i els treballs en català.


%d bloggers like this: