Darrerament la UAB ha canviat el règim de permanència, convertint el ‘No Presentat’ en ‘Suspens’ de manera automàtica, a més d’imposar l’expulsió d’un/a estudiant que suspengui per tercer cop una assignatura.
Això és un greu atemptat als drets de l’estudientat. No deixarem que les conquestes estudiantils de molts i molts anys se les emporti el vent amb un ‘decretazo’ del Rectorat i els seus amics del “Consell Social”.

Cada curs que passa, i més a partir de la implantació del Pla Bolonya, es fa més difícil poder rebre les classes en català. Enlloc de millorar, cada cop ens trobem més sovint en què, dels 4 grups diferents d’una mateixa assignatura CAP d’ells és en llengua catalana. Situació que es repeteix en treballs i documents penjats al campus o al servei de reprografia, que majoritàriament són en castellà. Volem:

  • Rebre l’ensenyament de tots els graus en català.
  • Més oferta de postgraus i màsters oficials en català.
  • Que el professorat que s’incorpori conegui la llengua catalana.
  • Que s’anunciï i es respecti la llengua de la docència.
  • Poder fer els exàmens, les pràctiques i els treballs en català.

Al Claustre hi són representats tots els estaments de la Universitat, però l’estudientat, malgrat ser 36.000, només hi tenim 90 representants. Els altres 210 representants se’ls reparteixen professorat i PAS.
Si això us sembla ridícul, pareu atenció: al Consell de Govern (vertader òrgan rector d’aquesta Universitat) l’estudientat hi tenim només 7 representants i, per més inri, un d’ells és escollit a dit per la Rectora.
La resta, una cinquantena de representants, són designats a dit per la Rectora o bé són representants de les Facultats (normalment els degans/es).
Exigim, doncs, recuperar el Claustre com a òrgan principal de participació i decisió, així com reforçar el paper dels Claustres de Facultat.

Darrerament s’està produint una escalada espectacular dels preus en aquesta universitat: és pràcticament impossible menjar-se un menú per menys de 6 € quan fa tot just 2 anys es podia aconseguir dinar per 4 €. A la resta d’universitats europees preval els menús ronden entre 1 € i 3 €.
El fet que sigui una empresa privada dificulta que el Claustre fixi uns preus més baixos i que es pugui regular més directament les condicions laborals de les treballadores, els horaris, etc. És per això que reclamem que els bars, igual que la resta de serveis de la universitats, passin a ser de titularitat pública.
Volem uns preus populars tant pels bars (els preus els decideix el Claustre) com per copisteria.

El Rectorat liderat per la Sra. Ripoll comença amb mal peu les relacions amb el col·lectiu d’estudiants: després de l’intent de liquidar la Festa Major i les amenaces corresponents, ha obert un expedient a un estudiant per participar en la vaga, als que s’han de sumar 11 expedients contra estudiants pel boicot a l’acte electoralista de la diputada espanyolista Rosa Díez. A més a més, ha prohibit fer foc a la Plaça Cívica, impedint que es celebri la calçotada organitzada per l’Hortet.

Així mateix, ha retirat els locals que teníem les assemblees per reunir-nos a Econòmiques, Comunicació i Dret. Si falta espai a la UAB, que s’ocupin els despatxos de gerència o de la Fundació Amics de la UAB.

Tampoc no millora la situació a l’Edifici d’Estudiants. Tal i com denuncien treballadors/es i becàris/es de l’ETC prop d’un 80% del personal està composat per Ajuts de col·laboració (estudiants becats), convenis Universitat-Empresa (pràctiques) i contractes Capítol VI, per tant, la precarietat laboral afecta tots els Programes i Projectes estructurals de l’ETC.

Davant d’aquest panorama i la nul·la resposta rebuda pel Sr. Gerent de la UAB, Santiago Guerrero, l’ETC es troba en situació d’enderrocament. La retallada de plantilla, la precarietat laboral i l’estructura inestable de l’ETC provocarà afectacions en els serveis a la comunitat i la inevitable cancel·lació de la majoria de projectes que tant esforç, diners i treball han costat.

És de sobres conegut el conflicte que va iniciar aquest Rectorat en contra la comunitat estudiantil, “eliminant” la Festa Major i impedint qualsevol intent de revifar la festa de manera autogestionada per part dels propis estudiants: boicotejant la distribució de les begudes, amb amenaces intimidatòries…

Aquest curs, a més, hem sabut la clara intenció de portar la Festa Major de la UAB fora del campus. La proposta feta als col·lectius i assemblees ha estat de fer-la al Fòrum de Barcelona. Un espai que, ni de bon tros, està relacionat amb la nostra universitat i que, a més, suposaria un model de festa completament diferent del que s’està promovent des de l’estudientat.

Les Assemblees de Facultat apostem per una Festa Major organitzada  per l’estudientat, sent aquest qui esculli les activitats que s’hi desenvolupen i que, evidentment, es faci dins el recinte del campus i sense cobrar cap mena d’entrada, com passaria en un recinte tancat. O és que algú s’imaginaria les festes del seu poble o barri al Fòrum?

Cal recordar també que la Festa és i ha sigut la principal font de finançament dels col·lectius i entitats estudiantils de la UAB, així com també el moment més important on fer difusió dels nostres projectes. També els grups de classe que fan
viatge de final de curs aprofiten la festa per fer uns diners que sinó és molt difícil aconseguir.

La Festa Major és un espai de socialització, de coneixe’ns tots i totes, de relacionar-nos durant unes hores sense el pretext de les classes ni els treballs. Sense la Festa Major, la UAB perd una part molt important de la seva essència.

Considerem que les actuals tarifes del transport públic són completament abusives. Més encara per un sector de la població com som els i les estudiants i en un context on és molt difícil trobar una feina per poder compaginar amb la nostra vida acadèmica.

És per això que volem que el Claustre de la UAB insti l’equip de Govern a ampliar a estudiants i treballadors/es subcontractades de la UAB el conveni existent amb el PAS i el PDI que financia el 50% de la despesa en transport públic.

D’aquesta manera, volem anar avançant cap a un major descompte en el transport públic, com ja gaudeixen milers d’estudiants universitaris a d’altres països europeus.

Les Assemblees volem que el Claustre de la UAB insti la Comissió d’Estudis de Grau de la UAB a elaborar una reforma en la
normativa acadèmica que garantitzi:

  • Que tota persona matriculada en una assignatura tingui dret a dues convocatòries d’examen durant aquell curs acadèmic, independentment d’haver fet seguiment de l’avaluació continuada o no.

 

  • Que el mètode d’avaluació i el calendari d’exàmens definitiu de cada assignatura i grup hagi d’estar publicat prèviament als períodes de matriculació.

 

  • Que es garantitzi la preservació de la setmana blanca a totes les facultats de la UAB, independentment del tipus d’avaluació que s’utilitzi a les assignatures.

« Pàgina prèviaPàgina següent »