L’informe de la rectora amb les línies generals de la política de la Universitat s’aprova per tan sols un vot i 24 abstencions. L’equip de Govern no aconsegueix el quòrum necessari per aprovar la reforma d’estatuts de la universitat amb què s’havien d’adaptar a la LOU. D’altra banda s’han aprovat 12 de les 16 propostes presentades pel PAS, PDI i estudiants a través de mocions.

El primer claustre del curs de la Universitat Autònoma de Barcelona, celebrat avui dijous 16 de desembre, ha finalitzat amb una mostra clara del descontentament de la comunitat universitària amb les polítiques dutes a terme fins al moment per l’equip de govern encapçalat per Ana Ripoll. El primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’informe de la rectora sobre les línies generals de la política de la universitat, ha estat aprovat amb un sol vot de diferència: 84 vots a favor, 83 en contra, 24 abstencions i un vot nul. Continua llegint »

PAS, PDI i estudiants hem entrat fins a 16 mocions per a debatre i aprovar al Claustre que se celebrarà el proper 16 de desembre. Aquí teniu les nostres propostes: Continua llegint »

El proper 24 de novembre la Universitat Autònoma torna a escollir els representants dels estudiants al Claustre. Des de les diferents assemblees de Facultat de la UAB hem tornat a treballar en el si del moviment estudiantil per defensar una universitat pública i popular.

Fa dos anys la CAF, coordinadora d’assemblees de facultat, ja va aconseguir més del 80% dels claustrals i també els representants del Consell de Govern i diverses comissions (la de grau, postgrau, afers acadèmics, econòmia, política lingüística, …) .  Tot i que hi ha un grup de persones que volen fer creure que s’ha seguit una política de cadires buides això no ha estat així. Sinó com és va aprovar la moció per evitar la privatització del parquin?

Sabem que a l’equip de l’Anna Ripoll no li agrada que estiguem aquí, ens ho ha fet saber moltes vegades, però tot i així les assemblees de facultat seguim treballant al dia dia per una universitat pública i popular!

 

Veterinària Veterinaris pel Claustre Educació CEG – Assemblea Educació Lletres Assemblea de Filosofia i Lletres Psicologia Assemblea Psicologia i Logopèdia Econòmiques Candidatura dels Estudiants d’Econòmiques i ADE Polítiques i Sociologia Assemblea de Ciències Polítiques i Sociologia Dret Assemblea de la Facultat de Dret Comunicació Assemblea de Comunicació Ciències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències Biociències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències ETSE Assemblea d’estudiants Tercer cicle Assemblea de Tercer Cicle

 

Si vols descarregarte tot el programa en pdf clica aquí; sinó trobaras els 12 principals punts en les següents entrades.

Les línies generals del pressupost de la Universitat Autònoma per aquest 2011 s’han fet públiques tot just la setmana abans de les eleccions al Claustre. Seguint els eixos generals de les actuacions previstes pel Pla de Racionalització i Millora (PRIM) i el Pla Director 2010-2012, les mesures contemplades són nefastes per a l’estudientat i el personal precari de la universitat. La UAB ha anomenat aquestes retallades ‘Pla de Xoc’. Doncs que se l’apliquin a ells/es i es retallin el sou… i els càterings!

 

 • Augment del preu dels màsters oficials per a estudiants extracomunitàries en un 400%

 • Taxa de 70€ a tot l’estudientat en concepte del cost de serveis d’aprenentatge

 • Reducció del Pla de Llengües

 • Reducció del servei de manteniment, jardineria, neteja…

 • Supressió d’ajuts en la matrícula

 • Reducció de substitucions i reforços al PAS

 • Canvis de nivell en la contractació de professorat associat

 • Supressió del tiquet-restaurant

i més…

Deixarem que destrueixin d’aquesta manera la universitat pública?Que elititzin l’accés a l’ensenyament? Que precaritzin els becaris, les treballadores?

Que la crisi la pagui el gerent! I si algú ha d’anar al carrer… LA RIPOLL PRIMER!

No volem pagar les quantitats astronòmiques que estem pagant. L’any 2007 un crèdit valia 14’08 € i actualment ens en cobren 15’94€. A més, amb Bolonya hem perdut hores de docència i, per tant, ens estan cobrant una matrícula més elevada per fer treballs fora de l’aula.

En un moment en què polítics i institucions s’omplen la boca de solucions per als i les joves davant la crisi i la necessitat d’accedir a estudis superiors per tal de poder gaudir d’unes millors condicions en el mercat laboral; Generalitat i UAB no fan sinó impedir cada cop a un gruix més elevat de joves accedir a la universitat. Taxes, avaluació continuada, horaris de matí i tarda, preu del transport prohibitiu, etc.

En un moment, a més, en què -si no estem a l’atur- les nostres feines són encara més precàries i mal pagades. Una situació que en molts casos pateixen també les nostres famílies i fa que no puguin donar-nos el suport econòmic que voldrien.

Per si no fos prou, el dèficit milionari provocat per la mala gestió i els impagaments de la Generalitat ha despertat l’instint recaptatori del Rectorat, imposant un “impost” a tots els estudiants de 40 € per “utilitzar el Campus Virtual”, la qual cosa és una burla i un menyspreu al sentit comú; més quan és públic que el Gerent de la UAB, Santiago Guerrero, cobra 120.000 € l’any. Sou que encara és més escandalós si tenim en compte les retallades pressupostàries i de personal, que s’han convertit en la política per excel·lència de la UAB.

El curs passat el rectorat va presentar i començar a aplicar el PRIM (Pla de Racionalització i Millora), que contempla retallar un 5% del personal de jardineria i neteja i l’increment d’un 200% en les taxes de l’estudientat extracomunitari, entre altres.

Estem en un moment decisiu per a la universitat pública catalana. És el moment d’aturar les polítiques privatitzadores o aviat la gran majoria de la societat no podrem accedir a la universitat. Poc a poc és possible. El curs passat, gràcies a una moció conjunta d’estudiants de la CAF i dels sindicats de PAS i PDI al Claustre es va aconseguir aturar la privatització dels pàrquings.

El Gerent de la UAB (Sr. Santiago Guerrero) cobra 120.000 € l’any (s’ha apujat el sou 4000 euros aquest any) i la  Rectora 67.374 €. L’Associació Amics de la UAB rep la suma de 94.534 €, a banda de tenir cedida una mansió al Campus de la UAB, mentre les estudiants de Psicologia -per posar un dels molts exemples- no caben a les classes. O mentre gran part del nostre professorat no arriba a mileurista i té contractes temporals (a diferència dels catedràtics, que en cobren  4000).
Pel que fa a les polítiques socials i laborals, en canvi, s’estan retallant contínuament els pressupostos per a projectes d’estudiants, retallant places de docència (substituïnt professorat per estudiants de final de carrera amb beques precàries-professorat assistent) i privatitzant serveis perquè “no hi ha diners”.

Aquestes notícies, però, passen desaparcebudes gràcies a l’astúcia de l’equip rectoral. En lloc d’acomiadar professorat o personal d’administració i serveis (PAS), que generalment tenen contractes precaris i temporals (excepte els funcionaris*), opta per no renovar els contractes i no obrir més places, o adjudicar-les a personal amb contractes més precaris.
Això no només ens afecta com a estudiants becaris i becàries, sinó que també afecta a la qualitat de la docència que rebem, en el cas del professorat, i al suport i serveis en el cas del PDI.
Prou hipocresia: racionalitzem (de debò i no de paraula) els recursos de la Universitat.
Estudiants i treballadors: unim esforços per superar aquesta crisi provocada per uns i que uns altres estem pagant.

Actualment, la comunitat universitària en la seva totalitat ja pot observar els efectes del Pla Bolonya, contra el que les assemblees i sindicats estudiantils portem lluitant des de fa anys. En el moment més àlgid de les mobilitzacions varem aconseguir aglutinar la majoria dels estudiants del campus i fer arribar el nostre discurs arreu.
Ho advertiem en aquell moment i així ha sigut:

 • Bolonya ha permès l’entrada del discurs privatitzador així com de les idees neoliberals i autoritàries a la Universitat.
 • Els preus dels crèdits han augmentat un 15% des del 2007, primer any d’aplicació d’aquest pla.
 • El preu de matrícula s’ha augmentat-ne un 250% a l’estudientat extracomunitari. Ara, encara es vol apujar més, fins arribar al 400%.
 • El preu dels Màsters també s’ha apujat un 400%. Un cas especialment greu si tenim en compte que des de l’aplicació del Pla Bolonya es fa necessari per a poder exercir o col·legiar-se d’algunes professions, com ara l’advocacia.
 • S’han reenfocat les carreres a partir de criteris mercantils i d’empresa, deixant de banda la recerca del coneixement i, òbviament, les carreres d’humanitats que són considerades com inútils.
 • Les estudiants hem de pagar 40 euros en funció del campus virtual, un servei que fins aquest any era gratuit. Per altra banda, l’any que ve han proposat que aquesta xifra s’elevi fins als 70 euros.

Cal repensar tot el sistema universitari des del principi, amb un diàleg obert en que participin tots els agents implicats en condició d’igualtat.

La Generalitat ha aplicat aquest curs una nova taxa als investigadors/es predoctorals que suposa un augment aproximat d’entre el 280% i el 400% en la despesa anual total que els suposava la realització de les seves tesis doctorals fins ara.

Entenem que la realització d’una tesi doctoral és una activitat laboral molt similar a la investigació postdoctoral, amb un component d’estudi molt similar i que per tant, amb independència del seu augment, aquestes taxes suposen, si no es mantenen en els preus mínims imprescindibles, obligar a treballadors a pagar per dur a terme la seva feina.

A més, l’aplicació d’aquesta taxa suposa la retirada d’una part significativa dels recursos que els grups d’investigació  obtenen amb gran dificultat i dediquen en dur a terme la seva funció, vital pel progrés de la societat en tots els camps, especialment en temps de crisi com el present.

A tot això, se li ha de sumar la reducció salarial del 5% aplicada a investigadors/es predoctorals des de juny de 2010. Per tots aquests motius creiem que la UAB hauria de donar suport als i les investigadores, per tal d’exigir a la Generalitat que es retiri aquesta taxa de 400€.

Pàgina següent »